Anasayfa » Haberler »
 Eğlenceli çocuk hastanesi projesi etkinlik planı 26.09.2017
EĞLENCELİ ÇOCUK HASTANESİ PROJESİ ETKİNLİK PLANI 26.09.2017
Tarih : 26.09.2017 16:22:02
Okunma Oranı : 340
SİNEMA SAATİ: ARKADAŞIM MAX
SAAT:14,30
 
DÜŞLER ATÖLYESİ –DRAMA ATÖLYESİ
 
SİNEMA SAATİ:
Sinema Saati Kısa Süreli Etkinliği, çocukların bir sinema filmi izledikleri ve film çözümlemesi yaparak filmde anlatılan konuyu daha derinlemesine anlamaya çalıştıkları bir etkinliktir. Çocukların film hakkında düşündükleri; filmi izlerken ve sonrasında yaşadıkları deneyimler üzerinden yapılandırılmıştır.
Çocuklar için izlenen filmin ilişkili olduğu temaları anlamak, onlar hakkında beyin fırtınası yapmak, paylaşımda bulunmak, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmek gibi kazanımları vardır. İşbirlikli öğrenme yöntemlerini kullanan ve çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyacakları etkinlikler mevcuttur.
 
DÜŞLER ATÖLYESİ
Düşler Atölyesi, plastik sanat disiplinlerinin uygulandığı bir programdır. Bu programda çocuk ve gönüllülerin yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İçerikler; resim, heykel, baskı, atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi iki ve üç boyutlu tekniklerden oluşuyor.
Düşler Atölyesi’nin temel kazanımları:
http://4.bp.blogspot.com/-SzWCs1azKsc/Tn9WOo7kFPI/AAAAAAAAC4I/O9HxV5qPAr4/s320/20101021_12.JPG Plastik sanatlar ile ilgili temel kavramları öğrenme
 Önemli sanatçı ve sanat ürünleriyle ilgili farkındalık kazanma
 Sanata ilişkin olumlu tutum geliştirme
 Duygu, düşünce ve deneyimlerini sanat yoluyla sözel, bedensel ve görsel olarak ifade edebilme
 İletişim ve kendini ifade becerilerinde gelişme
 Özgüven ve özyeterlik hislerinin artması
 

PİCASSO’NUN TARZI İLE ÇALIŞMA YAPIMI

Kazanımlar:

·         Picasso’yu tanımak,
·          Ne tür çalışmalar ve resimler yaptığını kavramak,
·          Resimlerinin en belirgin özelliğini fark etmek,
·         Kübist resimleri diğerlerinden ayırt etmek,
 
 
 
KRİTERLER
·      Yapılmak istenen resmin, verilen kâğıdın tamamı kullanılarak kompoze edilmesi,
·      Kübist tarzda yapılması,
·      Portrenin hem yanda, hem önden bakması
·      Verilen sürede tamamlanması,
·      Toplama ve temizlik zamanının gerektiği gibi kullanılması.

 

 
 
 
DRAMA ATÖLYESİ
 
 
Drama Atölyesi, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.
 
 
 
Drama Atölyesi’nin temel kazanımları:
 
 
 Sanata ve özellikle tiyatroya ilişkin olumlu tutum kazandırma
 Sosyal farkındalığın gelişmesi
 Özgüvenin artması
 İletişim ve takım çalışması becerilerinin gelişmesi
 Analitik düşünme ve hayal gücünün gelişmesi
 Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerin gelişmesi
 
ISINMA
Yürüyelim... İşaret verdiğimde durunuz ve hepiniz birer ağaç olunuz... Şimdi... Herkes tek tek ne ağacı olduğunu söylesin... Yürümeye devam edelim... İşaret verdiğimde hepiniz bu ağacın bir yaprağı olunuz... Ne renk yaprak olduğunuzu söyleyiniz...
Tekrar yürüyelim... İşaret verdiğimde yine birer ağaç olalım... Durun ve ağaç olun... Her ağacın bir ismi olmalı... Lütfen düşünün ve kendinize bir isim bulun... Şimdi tek tek bu isimleri söyleyelim...
Her ağacın bir sesi olmalı... İşaret verdiğimde bu sesi çok yavaş olarak çıkarmaya başlayalım... Şimdi... Hızlanalım... Daha hızlanalım... Yavaşlayalım ve duralım...
 
EBEYİ BUL OYUNU
 
KAZANIMLAR:
·         Grubun diğer üyelerine saygı gösterir.
·         Diğerlerine karşı arkadaşça davranır.                                             
·         Diğerlerine karşı kibar davranır.
·         Konuşmalarda açık / anlaşılır bir tutumla iletişim kurar.
·         Soru sorar ve cevap verir.
·         Konuşurken uygun seviyede kelime haznesi kullanır
·         Sözel talimatlar verir ve verilenleri yerine getirir.
·         Yazılı ve sözlü olmayan çeşitli iletişim becerileri kullanır.
 
ALT SAYFALAR