Anasayfa » Haberler »
 Hastanemizde '’akılcı ilaç danışma merkezi’’(aikdm) hizmete açıldı.
Hastanemizde '’Akılcı İlaç Danışma Merkezi’’(AİKDM) Hizmete Açıldı.
Tarih : 25.01.2017 15:58:25
Okunma Oranı : 673
     Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 2014-2017 Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, AİK faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve yönetilmesi, toplum bilincinin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalara imza atıldı.
  Bu doğrultuda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, sağlık tesislerinde İlaç Danışma Merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.
Danışma merkezlerinde hasta ve hasta yakınlarına, ilaçların ile aparatlarının hekimin ve eczacının önerdiği şekilde kullanılması konusunda bilgi verilmesi amaçlanan uygulamayla, 2016'da Türkiye genelinde 10 ildeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Akılcı İlaç Danışma Merkezlerinin kurulması kararlaştırıldı. Pilot başlayan uygulamaya vatandaşlardan gelen olumlu tepki sonrasında, 2016 sonuna kadar 17 ilde Akılcı İlaç Danışma Merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Heybet SEMUR, SB.SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği ‘’Akılcı İlaç Danışma Merkezi (AİKDM) Açılışı Gerçekleştirdi.

Merkezlerde verilen hizmetle, ilaç kullanım sorumluluğunun artırılması ve başta antibiyotikler olmak üzere gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek, hekimin iş yükünün paylaşılarak tedavi etkinliği ve güvenilirliğinin yükseltilmesi ile toplumda akılcı ilaç kullanımında farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen merkezlerde, olası komplikasyonlar ve etkileşimlerin önlenmesiyle tedavi maliyetlerine pozitif katkı sağlamak ile kanıta dayalı sağlık iletişiminin gelişmesine katkı sunulması hedefleniyor. 
   Merkezde ilaçların etkileşimlerine bakılıyor 
Ayaktan hastalara hizmet veren merkezde, eczacı, doktorlar tarafından uygun görülüp yönlendirilen ve başvuruda bulunan hastalara kendini tanıtıyor ve Akılcı İlaç Merkezi hakkında bilgi veriyor. Hastanın onayı alınarak, hasta bilgi formundaki sorular soruluyor. Hastanın tüm kullandığı ilaçlar çıkartılıyor.
Hastaya listedekilerin dışında kullandığı ilaç veya ilaç dışı ürün olup olmadığı soruluyor. Sürekli kullanılan ilaçlar, İlaç Uzlaşı Programı'nda kullanılan kriterler eşliğinde değerlendirilerek netleştiriliyor. Hastanın kullandığı ilaçların birbirleriyle, besinlerle etkileşimine ve komplikasyonlara bakılıyor.
Yüksek riskli ilaç etkileşimleri eczacı tarafından değerlendiriliyor ve hastanın sosyal durumu göz önünde bulundurularak 'İlaç Takip Çizelgesi' oluşturuluyor. İlgili forma Akılcı İlaç Danışma Merkezi iletişim bilgileri eklenerek hastaya veriliyor.
Tedavi protokollerine eklenecek ilaçlar için de Akılcı İlaç Danışma Merkezinden bilgi almaları gerektiği konusunda hasta bilgilendiriliyor. Hasta ve hasta yakınına, tedavi sırasında hastalık süresince dikkat edilmesi gerekenler aktarılıyor, eğitim broşürleriyle görsel hafıza oluşturuluyor.
Hasta ve yakınına tedavi etkinliğinin sağlanması amacıyla özel kullanımı olan uygulama aparatlarının nasıl kullanılacağı ya da kullanan hastalarda etkin kullanımın için bilgi veriliyor. Yan etkiler konusunda bilgilendirme yapılıyor. Hastaya, bir sonraki kontrolünden sonra tekrar Akılcı İlaç Danışma Merkezine gelmesi hatırlatılıyor ve klinik veriler kayıt altına alınıyor.
-Hasta, takip altında tutuluyor
  Hasta kontrol için tekrar Akılcı İlaç Merkezine başvurduğunda, tedaviye konulan ek ilaçlar varsa, İlaç Takip Çizelgesi güncellenerek hastaya veriliyor. Hastalardaki gelişmeler değerlendirilerek, hastanın belirtilen şekilde ilaçlarını kullanıp kullanmadığı, ilaç etkileşimlerinin bulunup bulunmadığı, tedavi sonrasında ilaçtan kaynaklanan komplikasyonların söz konusu olması halinde hekime bildirim yapılıyor.
  Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Heybet SEMUR, SB.SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün YANMAZ, İl Halk Sağlığı Müdürü Yakup İMREN, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.Dr.Şevki KONÜR ve VEAH Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Haluk İLİKLERDEN, Ecz. Oktay OZARSLAN
'ın katılımıyla ‘’Akılcı İlaç Danışma Merkezi’ni açılışını gerçekleştirerek ,halkın hizmetine sundular. Ayrıca Genel Sekreter SEMUR açıklamasında yakın zamanda faaliyete geçen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binamız Çocuk Polikliniğinde ilerleyen zamanlarda yeni bir AİKDM’ nin açılabileceğini planladıklarını ifade etti. Açılış, kurdela kesim töreni, AİKDM Sorumlusu Eczacı Rezzan TEMELLİ GÖÇEROĞLU ve Genel Sekreterlik Eczacısı olan İbrahim DEMİR'den  bilgi alma ve AİKDM’nin gezilmesiyle sona erdi.

  Genel Sekreter SEMUR son olarak, hastane koridorunda hasta ve yakınlarına el broşürü dağıtarak, hastaları bizzat bilgilendirip, farkındalık yarattı.
ALT SAYFALAR