Anasayfa » Haberler »
 Sağlıklı iletişim, davranış ve stres yönetimi
Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi
Tarih : 14.08.2015 11:16:01
Okunma Oranı : 1395
  
   Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve özel Hastanelerin personellerine yönelik düzenlenen “ Sağlıklı İletişim,  Davranış ve Stres Yönetimi” eğitimleri Hastanemiz Yönetiminin de katılımıyla  12-13 Ağustos 2015 tarihleri arasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Konferans Salonunda Sağlık Bakanlığı Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Bedrettin ULUAT tarafından verilmiştir. 

    Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan stres, çalışma yaşamında etkisi ve sonuçları itibariyle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bugün bilgi çağına geçişin hızlanması, yenilik ve değişimin her alanda var olan sistemlerin yapı ve yönetim biçimlerini etkilemesi gibi faktörler iş yaşamını derinden etkilemektedir. Böyle bir ortamda iş görenler, hızlı hareket etme zorunluluğu duymaları, değişime uyum sorunları yaşamaları veya kapasitelerinin üzerinde bir iş yükü ile karşı karşıya kalmaları gibi nedenlerden dolayı yoğun bir iş stresine girebilmektedirler. Özellikle çalışan bireylerde psikolojik bir gerilim durumu yaratarak iş verimi ve etkinliğini önemli ölçüde etkileyen stres, başa çıkılması ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak görülmektedir. Bu çalışmada, iş yaşamında stres kaynakları, ortaya çıkardığı sorunlar ve başa çıkma yöntemleri örgütsel düzeyde teorik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır

   İletişimin anne karnında başladığını dile getiren Dr. ULUAT  “Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları aynı amaç için çalışır, o da sağlıktır. Aynı amaç doğrultusunda çalışan kişilerin ''Empati'' yaparak daha hoşgörülü davranması ve hastalarla daha iyi iletişim kurması gerekmektedir” dedi.
 
   Dr. ULUAT :”İnsan sağlığı her şeyin başında gelmektedir. İnsanın hayatı boyunca devam eden bir gerçeği de strestir”dedi. Stresin hayatımızda olması gerektiğini bunun sadece hayatımızın her alanına dengeli bir şekilde yaymak ve stresin bizi yıpratma boyutuna gelmesine müsaade etmemek gerektiğini belirtti.
Düzenlenen konferansta iletişim ve stresin üzerine konuşuldu. İletişimin ve stresin öneminden, bize getirdikleri ve bizden götürdükleri, empati kurabilmenin önemi, sağlıklı iletişimle nelerin başarılacağı üzerinde duruldu. Sağlıkta, sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiği anlatıldı.

   Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri, özel Hastaneler ve birçok sağlık çalışanın katıldığı eğitim, sağlık çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 4 saat süren eğitim sonunda yoğun ve stresli ortamlarda çalışan sağlık personelinin eksiklerinin farkına varıp, bu eksiklikleri gidermeleri konusunda faydalı bir eğitim olduğu dile getirildi.
ALT SAYFALAR