Anasayfa » Haberler »
 Hastanemizde linac (radyoterapi) ünitesi kuruluyor…
Hastanemizde LİNAC (Radyoterapi) Ünitesi Kuruluyor…
Tarih : 27.02.2015 10:18:38
Okunma Oranı : 2018

RADYOTERAPİ NEDİR?
Radyoterapi (ışın veya şua tedavisi): Tümör hücrelerinin radyasyon adı verilen yüksek enerjili partiküllerin ile öldürülmesi veya büyümesinin engellenmesi amacıyla uygulanan tedavi seçeneğidir. Radyoterapi tek başına uygulanabileceği gibi, daha çok cerrahi sonrası aynı yerde yineleme riskini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Her gün artan sayıda kanser hastasında, gelişen radyoterapi teknikleri sayesinde organları korunarak kür sağlanmaktadır. Günümüzde hızla ilerleyen ileri teknolojik gelişmeler sayesinde bilgisayar teknolojisi ve ileri teknoloji ürünü Radyoterapi cihazlarında yüksek enerjili x ışınlarının elde edilmesi ve radyoterapinin kullanımı da çok ilerleme kaydetmiştir. Radyoterapi gerek tedavi sonuçları gerekse yan etkilerin azaltılması açısından en başarılı tedaviler arasına girmiştir.
 
 
RADYOTERAPİ ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİR?
 
Radyoterapi cerrahi yöntemlere benzer olan lokal bir tedavi yöntemidir, vücudun belli bir bölümündeki kanserli hücreleri hedef alır. Radyoterapinin amacı sağlıklı hücrelere mümkün olduğunca az zarar vererek kanserli hücreleri öldürmektir. Tedavi başarısı tümör evresi ve duyarlılığına bağlı olarak değişmektedir. Normal hücreleri korumak amacıyla doktorlar günlük radyasyon dozunu düşük tutup toplam tedavi süresini zamana yayarlar. Radyoterapi operasyon öncesi-sonrası, kemoterapi öncesi-sonrası ve kemoterapi ile birlikte ya da yalnız başına uygulanabilir.
 Beyin tümörleri, boyun yerleşimli tümörler, akciğer tümörleri, mide, pankreas, safra yolları tümörleri, rektum ve anal kanal, rahim ve rahim ağzı tümörleri, cilt kaynaklı tümörler, lenf bezi ve çocukluk çağı kanserleri gibi geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte radyoterapinin kanser dışı, iyi huylu tümör tiplerinde de kullanım alanları mevcuttur.
 
RADYOTERAPİ NASIL UYGULANIR ?
 
Radyoterapi iki şekilde dışarıdan (eksternal) ve içerden (internal) uygulanır. Bazı hastalara hem içerden hem de dışarıdan da uygulanabilir. Hastaların çoğuna tedavileri sırasında dışarıdan radyoterapi uygulanır. Genellikle bu uygulama sırasında hastalar hastaneye yatırılmaz, tedaviye ayaktan gidip gelirler. Dışarıdan uygulanan radyoterapide bir makinada üretilen yüksek enerjili x ışınları hastalıklı bölgeye yönlendirilir. Radyoterapide en sık kullanılan cihazlardan biri de Merkezimizde de kullanılacak olan Lineer Hızlandırıcı'dır (LinearAkseleratör).  Merkezimizde kurulacak olan  Radyoterapi cihazımız  son teknoloji olup bu cihazla IMRT, 3 boyutlu Konformal Radyoterapi ve Elektron tedavisi yapılabilmektedir.
 
RADYOTERAPİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?
Hastalıkları radyasyon ile tedavi etme konusunda uzmanlaşmış olan radyasyon onkoloğunuz, sizin için uygun olan tedavi tipi ve dozunu tanımlayacaktır. Radyasyon onkoloğunuz tedavinizin planlama ve uygulama aşamalarında deneyimli bir takımla beraber çalışmaktadır. Bu takıma dâhil olanlar: Medikal Radyasyon Fizikçisi, Radyasyon Onkolojisi Teknikerledir.
 
MERKEZİMİZE KURULACAK YENİ JENERASYON RADYOTERAPİ CİHAZI İLE SUNULAN TEDAVİLER
 
IMRT
 
Radyoterapi ışınlamalarında tümör ve hassas organlar birbirine komşu olabilir, hatta bazen birbirini sarmış bile olabilir. Bu gibi durumlarda ışınlama sırasında lineer hızlandırıcı tarafından üretilen ışının alan boyunca yoğunluğunun değiştirilmesi prensibine dayanan yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) büyük avantaj sağlar. Teknik gereği ışınlamalarda çoklu alan kullanıldığı için sağlıklı dokuya verilen doz azalır böylece normal dokuda oluşabilecek komplikasyon olasılığı da düşer.
 
3 BOYUTLU KONFORMAL TEDAVİ
 
Hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüleri yardımı ile 3 boyutlu tümör volümü ve kritik organlar çizilerek yapılan tedavi planlamasının uygulama şeklidir. Bu tedavi tekniğinde, hedef volüme, lineer hızlandırıcının çok yapraklı kolimatörler tarafından belirli bir marj verilerek tümörü mümkün olduğunca iyi saran bir doz dağılımı elde edilirken normal dokuya da mümkün olduğunca az doz verilmesi amaçlanmaktadır.
 
ELEKTRON TEDAVİSİ
 
Elektron ışınları lineer hızlandırıcılardan elde edilen ve tıpta kullanılan yüklü parçacıklardır. Klinikte kullanılan enerji kademeleri 6-18 MeV arasında değişirken elektron ışınları doku içinde enerjilerine göre belirli bir mesafe ilerledikten sonra enerjileri sonlanmaktadır. Elektronlar bu özelliklerinden dolayı cilt kanseri tedavisinde bazen tek başına alternatif olurken foton enerjileri ile birleştirilerek de kullanılabilmektedir.
 
BİR BAKIŞTA RADYOTERAPİ
 
• Radyoterapi sırasında acı duymazsınız
 
• Dışarıdan uygulanan radyoterapi sonrasında radyoaktif olmazsınız, aldığınız ışın vücudunuzda birikmez, çevrenizdekilere veya yakınlarınıza bir zararınız dokunmaz
 
• Tedaviler genellikle cumartesi, pazar dışında hafta içi her gün yapılır
 
• Her tedavi seansı odanın hazırlanması, size uygun pozisyon verilmesi 15-20 dakika sürmesine rağmen esas tedavi sadece birkaç dakika süre
 
• Radyoterapiye bağlı yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavi edilen bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.
ALT SAYFALAR