Anasayfa » Haberler »
 Tüm idareci ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz...
Tüm İdareci ve Çalışanlarımıza Teşekkür Ederiz...
Tarih : 03.11.2014 15:51:09
Okunma Oranı : 1849
 
  Sağlık Bakanlığındaki 663 sayılı KHK kapsamındaki dönüşümü ile Hastaneler Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlanmış ve hastanelere 2 Kasım 2012 tarihi itibarı ile sözleşmeli yöneticiler atanmıştır. Bu kapsamda biz 2 Kasım 2012 tarihi itibarı ile hastane yönetim görevini devraldık.

  Hastane yönetimini devraldığımızda bölge hastanesi bünyesinde kadın doğum çocuk ve yüksek ihtisas hastaneleri hep birlikte hizmet sunuyordu ve bu sebeple hastane oldukça yoğundu. Bu yoğunluktan dolayı hastalarımıza yeterince kaliteli hizmet verilemiyordu. Bu kapsamda 2013 Ocak ayı itibarı ile Kadın doğum birimine yeni bir bina kiraladık ve verilen hizmetin kalitesini artırdık. Ayrıca çocuk birimi için ayrılan yer ve yatak sıkıntısından dolayı çocuk birimini de İpekyolu Devlet Hastanesine devrettik. Hastanemizin hizmet kalitesini artırarak 2013 yılı Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesinde 100 üzerinden 98 puan aldık.

  Bölge hastanesinde verilen hizmetin niteliğini ve kalitesini sürekli geliştirerek bölgemizin ihtiyacı olan birimleri hastanemize kazandırdık;

1- Öncelikle Değerli ve fedakâr çalışanlarımızın çocukları için Hastane Kreşini hizmete açtık.

2- Nükleer Tıp birimi olmadığı için hastalarımızı il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu sorunu çözmek için Bakanlığımızın desteği ile Nükleer Tıp birimini açtık ve iki adet Gama Kamera cihazı ile hizmet verilmektedir.

3- Hiperbarik O2 Tedavisi’ni hizmete açarak bölgenin büyük bir eksikliği giderildi. Özellikle soba zehirlenmeleri vs., gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan Hiperbarik O2 Tedavisi ilk meyvesini kurulumun yapıldığı ayda soba gazından zehirlenen ve durumu ağır olan bir öğretmenin iyileşmesini sağlayarak vermiştir.

4- Bölgemizin büyük ihtiyacı BERA Testini kurarak, hastalarımızın il dışına sevkini engellemiş olduk ve ikinci odyometri cihazını kurduk.

5- Fizik Tedavi hizmetlerinde hizmet alımı yapılıyordu. Hizmet alımını sonlandırdık ve Fizik tedavi Hizmetlerinin kapasitesini artırarak İpekyolu Devlet Hastanesi içinde aktif hale getirdik

6- Görüntüleme ünitesine 1 adet 16 kesit tomografi, 6 adet direkt grafi ve 1 adet EEG cihazı alarak röntgen ve tomografi çekim sürelerini kısalttık. Şu anda tomografiler aynı gün, MR ise en fazla 1 hafta içinde, EEG ve EMG aynı günde çekilmektedir.

7- Bölgesel Yanık Ünitesinde kapasite artırımı yapıldı.

8- Yoğun bakımlarda kapasite artırımı yapıldı.

9- Kapalı psikiyatri servisi kuruldu

10- Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kuruldu.

11- Okuyan hastane projesi kapsamında kütüphane açılarak hasta ve çalışanların boş vakitlerini kitapla değerlendirmeleri sağlandı.

12- Hastanemiz bünyesinde AMATEM’i açarak madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin derdine çare olduk.

13 -Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Ünitesi kuruldu

14- Engelli Dostu Hastane Projesi kapsamında engellilere yönelik düzenlemeler yapıldı.

15- Hasta Mahremiyetini artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı.

16- Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastanemiz bünyesine katıldı.

17- ESWL Ünitesi kurulum aşamasındadır.

 
 
Devam Eden Projelerimiz;

    * Hastanemiz bünyesinde Radyasyon Onkolojisi Merkezi (ışın tedavisi) kurmak

    * Kemik Transplantasyon Merkezi kurmak

    * Hastane bahçesinde Cami kompleksi kurmak

    * Yan tarafta inşaatı devam eden hastane bitince KVC bölümünü yeni binaya taşımak

    * Davinci Cerrahi Robotu’ nu hastanemize kazandırmak

    * Robotik Yürüme Cihazını hastanemize kazandırmak.

    * Semt Polikliniğini Kurmak

    * Sağlık Turizmi

    * Dijital mamografi cihazını hastanemize kazandırmak

  Hastaneyi devraldığımızda hastanenin idari mali ve tıbbi kriterleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen başlangıç karnesinde hastanemizin başarı gurubu “ D Gurubu “, başarı puanı 588 idi.  Mali olarak, borç ödeme gün sayımız 2012 de 185 Gün iken şu anda 38 Güne düşmüş durumdadır.

  Bakanlığımızın yeni yöneticilik sisteminde, yöneticilere ve idarecilere her dönem karne verilmekte ve karnesi başarısız olan idarecilerin idarecilik sözleşmesi feshedilmektedir. Bu kapsamda hastane yönetimi olarak D Grubu ve başarı puanı 588 olarak devraldığımız hastaneyi iki yıl içerisinde başarı puanını 846 ya - A Grubu’na yani en üst seviyeye yükselttik.

  Tıbbi, Mali, İdari hizmetlerde ve Kaliteli hizmet sunumunda başarı çıtamız oldukça yükseltilmiştir. Bütün bunları gerçekleştiren idarecilerimize ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
ALT SAYFALAR