Anasayfa » Etik kurul »
 Başvuru üst yazıları
BAŞVURU ÜST YAZILARI
Tarih : 16.06.2014 16:12:17
Okunma Oranı : 3662
Araştırma Eczacısı Görevlendirme Üst Yazı Örneği
Araştırma Hemşiresi Görevlendirme Üst Yazı Örneği
Araştırma Ürünü İthalatı Üst Yazı Örneği
Biyolojik Materyal Tranfer Formu Üst Yazı Örneği
Ciddi Advers Olay Bildirimi Üst Yazı Örneği
Ciddi Beklenmeyen Şüpheli Advers Olay (SUSAR) 6 Aylık Sıralı Liste Bildirimi Üst Yazı Örneği
İlk Başvuru Üst Yazı Örneği
İzleyici (Monitör) Görevlendirme Üst Yazı Örneği
Klinik Araştırma Eğitim Programı
Klinik Araştırma Sonlandırım Bildirimi Üst Yazı Örneği
Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Üst Yazı Örneği
Saha Görevlisi Yetkilendirme Üst Yazı Örneği
Sigorta Süre Uzatma Üst Yazı Örneği
Yardımcı Araştırmacı Görevlendirme Üst Yazı Örneği
Yıllık Bildirim Üst Yazı Örneği
Yıllık Güvenlik Raporu Bildirimi Üst Yazı Örneği