Anasayfa » 
Kadromuz » 
idari ve mali hizmetler müdür yardımcıları
idari ve mali hizmetler müdür yardımcıları
İrfan BAŞDİNÇ
Müdür Yardımcısı
1970 Van Doğumlu Mezuniyet: YYü. İdari ve İktisadi Bilimler Fak.Yüksek Lisans  1992 yılında Memurluğa Başlamıştır
Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler:  SB. SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İd.Mali. Hİz.Müd.Yard. .
Medeni Durumu: Evli ve 3 Çocuk babası.
Kazim BİLİCİ
Müdür Yardımcısı
1973 Van Doğumlu
Mezuniyet:Anadolu ünv. İktisadi İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Memuriyete 1997 yılında başlamıştır.
Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler:
Erciş Devlet Hastanesi Hastane Müdürü, Muradiye Devlet Hastanesi Hastane Müdürü, Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Müdürü, Medeni Durumu: Evli 5 Çocuk Babası
Mehmet Salih SELÇUK
Müdür Yardımcısı
1981 Van Doğumlu Mezuniyet: Kırıkkale Üniversitesi elektronik haberleşme bölümü,  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi. 2001 yılında memurlağa başlamıştır. Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık bilgi Sistemleri  Müdürü,
SB. SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İd.Mali.Hiz.Müd.Yard.
Medeni Durumu: Evli
Ömer AKBABA
Müdür Yardımcısı
1985 Erzurum doğumlu Mezuniyet : İlk Öğrenim ve Liseyi Erzurum’da tamamlamıştır. YYÜ Sağlık Memurluğu (2010), YYÜ İnşaat Mühendisliği (2016)
2011 yılında memurluğa başlamıştır. Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler
Van Bölge eğitim Araştırma Hastanesi Birim Sorumluluğu ve İd. Mali Hiz. Müd. Yardımcılığı Medeni Durumu: Evli
Murat AKKAR
Müdür Yardımcısı

1971 Yılında Van’da doğdu.

Eğitim: İlk orta ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ön lisans bölümünden mezun oldu 2015 yılında aynı üniversitenin işletme mezunu oldu

Kariyer: 2001-2010 yılları arasında Van gölü Elektrik Dağıtım Satın alma ve Abone Şefliği görevinde bulundu 2010-2015 yılları arasında İpekyolu Devlet Hastanesinde personel şefliği ve Hastane Birim sorumlusu olarak görev yaptı 2017 yıllında itibaren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde idari ve Mali Hizmetlerde müdür yardımcılığı olarak görev almıştır.

Medeni hali: Evli

Ömer AKYÜZ
Müdür Yardımcısı
1982 Van Doğumlu, Mezuniyet: Van YYÜ. Sağlık memurluğu lisans (2005)
Van YYÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans(2012),  2007 yılında memurluğa başlamıştır.  Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler: Van İpekyolu Devlet Hastanesi Sağ. Bak. Hİz. Müd. Yard., Van ipekyolu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sağ. Bak. Hİz. Müd. Yard., Van SB. SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İdari Mail İşler Müd.Yard., Medeni Durumu: Evli
İsa AYTEKİN
Müdür Yardımcısı
1968 Hakkari Doğumlu Mezuniyet: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü. 1988 yılında memurluğa başlamıştır. Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler: SB. SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İd.Mali. Hİz.Müd.Yard. Medeni Durumu: Evli 3 Çocuk babası
Münür GÖRENTAŞ
Müdür Yardımcısı
1967  Van Doğumlu Mezuniyet:Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi (1991)
1996 Yılında Memurluğa başlamıştır. Çalıştığı Kurum Ve İdarecilikler
Van İl Sağlık Müdürlüğü,  Van Doğum Evi Hastanesi Müdür Yard.,
Van İpekyolu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İd.Mali. Hİz. Müd. Yard., Van SB. SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İd.Mali. Hİz. Müd. Yard.
Medeni Durumu: Evli 4 Çocuk Babası